Bouwkundige werken


Bouwtechnisch Tekenburo van Beers tekent tevens kleine bouwkundige werken zoals garages, schuren, uitbouwen, dakkappellen etc. met de eventueel benodigde constructieve berekeningen.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor de administratieve kant zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen naar gelang de wens van de opdrachtgever.

Voorbeelden van tekenwerk staan onder de referenties.Garage, opslag te Roosendaal


Dakopbouw
Geperforeerde warmdakplaat 106R-750, isolatie dakbedekking. Voor deze opbouw is gekozen omdat de dakplaten rechtstreeks aan de constructie kunnen worden bevestigd waardoor er geen houten gordingen en dakbeschot nodig is. Tevens kunnen de elektriciteitsleidingen in de cannelures van het dak worden gelegd. Nog een bijzonderheid is dat de rolluiken volledig geopend niet te zien zijn.

Gevel opbouw
Geperforeerde binnendoos B90-500, isolatie 90 mm en een gemetseld buitenblad verankerd aan de binnendozen. Voor deze opbouw is gekozen omdat er dan geen binnenblad gemetseld hoeft te worden wat een grote tijds besparing oplevert.

Algemeen
Door zowel deze dak- als wandconstructie en het plaatsen van de kozijnen in de kaders toe te passen is men in 2 dagen waterdicht.

Terug