Bouwkundige werken


Bouwtechnisch Tekenburo van Beers tekent tevens kleine bouwkundige werken zoals garages, schuren, uitbouwen, dakkappellen etc. met de eventueel benodigde constructieve berekeningen.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor de administratieve kant zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen naar gelang de wens van de opdrachtgever.

Voorbeelden van tekenwerk staan onder de referenties.